โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ดอกไม้จัน1

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม  นายชุมพล  จันทน์จรัสวัฒนา   รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนงาน  คณะครู  นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  ซึ่งภายในพิธีเปิดได้ให้ทุกคนพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

fm - ดอกไม้จัน2

ด้านนายอาสา  แสงสว่าง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม  เปิดเผยว่า  จากการที่มีหมายกำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560  เพื่อให้การจัดเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มีความพร้อมและเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ  ทางโรงเรียนจึงจัดจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ( ดอกดารารัตน์ )  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นการเตรียมดอกไม้จันทน์ไว้สำหรับแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมพิธีของจังหวัดและอำเภอต่อไป

fm - ดอกไม้จัน4

fm - ดอกไม้จัน3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว