โรงเจเช็งเฮียงตั๊ว

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

 

tp-เช็งเฮียงตั๊ว2

สำหรับศาลเจ้าโรงเจที่สุดท้ายก็คือ โรงเจเช็งเฮียงตั๊ว ฝั่งท่าฉลอม ซึ่งจะมีประชาชนแวะเวียนมากราบไหว้กันอย่างหนาตา โรงเจแห่งนี้ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดในการปฏิบัติตน ซึ่งอยากให้ผู้ที่มาไหว้ได้ใส่สวมชุดขาว แต่ในช่วงเทศกาลแบบนี้ก็อะลุ่มอล่วยเพราะนักท่องเที่ยวที่มาไกลๆและไม่ได้สวมชุดขาวมาก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ ซึ่งศาลนี้ก็ยังมีโรงทานอาหารเจไว้บริการประชาชนด้วย มีการจัดที่สำหรับผู้สวมชุดขาว และสวมเสื้อผ้าสีแยกออกจากกัน อาหารเจมีให้เลือกรับประทานหลายอย่างและเพียงพอสำหรับทุกคน สำหรับโรงเจเช็งเฮียงตั๊ว แห่งนี้มีประวัติความเป็นมาคือ ชาวจีนที่อพยพมาอยู่ที่ท่าฉลอมมีค่อนข้างมากเพราะเป็นเมืองที่อยู่ติดแม่น้ำ ที่สามารถขึ้นฝั่งเพื่อเข้าสู่สยามประเทศได้สะดวก เมื่อมีชาวจีนมาตั้งรกรากกันมากก็เกิดการรวมตัวกันเพื่อสร้างศาลเจ้า เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและพบปะกัน ส่วนการก่อสร้างเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน ทราบแต่ว่าเมื่อก่อนเป็นเพียงหลังคาจากเล็กๆ แต่เมื่อชาวบ้านมีธุรกิจมั่นคง ก็นำมาบริจาคเพื่อปรับปรุงศาลให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นศาลเจ้าโรงเจที่เห็นในปัจจุบัน ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มาขอพรก็จะขอเรื่องโชคลาภ และที่ขอกันมากก็คือเรื่องสุขภาพ ให้หายเจ็บป่วย เมื่อได้พรตามที่ขอแล้วก็จะมาถวายน้ำมันตะเกียง ซึ่งใครที่ไหว้เจ้าครบ 9 ศาล ก็จะได้รับเหรียญจากศาลเจ้าแห่งนี้ด้วย

 

tp-เช็งเฮียงตั๊ว3 tp-เช็งเฮียงตั๊ว4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว