โรงพยาบาลสมุทรสาครเตรียมซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

นายแพทย์พงศ์พจน์ ฉุยฉาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ด้านทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการซ้อมเผชิญเหตุเพลิงไหม้ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งมีกำหนดการจะซ้อมใหญ่ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน ที่จะถึงนี้เวลา 19.00-21.00น. ซึ่งการซ้อมแผนครั้งนี้จะเป็นการซ้อมใหญ่ประจำปีร่วมกับหน่วยงานภายนอกอีก 13 หน่วยงาน อย่างเช่น ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของเทศบาลนครสมุทรสาครและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ

โดยเหตุการณ์ครั้งนี้จะจำลองว่ามีเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่ชั้น 5 ซึ่งเป็นห้องแล็บของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เอง จึงต้องประสานหน่วยงานภายนอกเข้าช่วยเหลือ

สำหรับการซ้อมครั้งนี้ อาจทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในโรงพยาบาลบ้างเล็กน้อยตามสถานการณ์การซ้อม แต่จะไม่กระทบต่อการให้บริการ รวมทั้งอาจมีการจราจรติดขัดบ้างในช่วงการซ้อม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

ซึ่งการซ้อมแผนนั้น ทางโรงพยาบาลจะมีการซ้อมย่อยอยู่เป็นประจำ แต่การซ้อมครั้งนี้จะเป็นการซ้อมใหญ่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์เช่นนี้

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว