โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบท

tp-ตรวจสายตา

 

รถเคลื่อนที่โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบทได้มาให้บริการกันที่ อบต. คลองมะเดื่อ โดยความร่วมมือของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทางด้านนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการให้บริการในครั้งนี้ ซึ่งก็มีนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 640 คนที่จะได้รับการตัดแว่นสายตาใหม่ให้ฟรี โดยโครงการนั้นจะให้แต่ละโรงเรียนมีการตรวจคัดกรองนักเรียนแต่ละคนก่อน หากพบนักเรียนรายใดมีปัญหาทางสายตาก็จะส่งตัวมาตรวจกันในครั้งนี้อีกครั้ง เพื่อประเมินความบกพร่องทางสายตาอย่างละเอียด วันนี้เจ้าหน้าที่จึงได้แบ่งออกเป็นหลายจุด และตรวจวัดสายตาให้นักเรียนทุกคนอย่างละเอียด เสร็จแล้วก็จะตัดแว่นให้น้องๆกลับไปใช้กันแบบฟรี นับเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยให้เด็กๆนักเรียนในชนบทได้มีการรับรู้ทางการมองเห็นที่ดีขึ้น ไม่มีอุปสรรคในการเรียนหรือการดำเนินชีวิต