โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กลุ่ม ปตท. ได้สัญจรนำทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ มาให้บริการตรวจรักษาสุขภาพฟรี ให้กับประชาชนชาวตำบลท่าฉลอม โดยมีนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วย นางสมพร  สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม และประชาชนชาวตำบลท่าฉลอมเข้าร่วมโครงการ

footer_master

สำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นี้ ได้มีบริการตรวจรักษาโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลนครธนมาให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ บริการตรวจ  วัดสายตา บริการนวดเพื่อสุขภาพ และบริการตัดผมจากศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพ้นท์สีกระเป๋าผ้ารักษ์โลก จากกลุ่มพลังชุมชนสตรีท่าฉลอม และกิจกรรมจิตอาสาทำ “คุณช้างจับมือ ส่งสุขผ่านผ้า” เพื่อช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยที่มีอาการมือเกร็ง สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

footer_master

ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ถึงแม้จะมีภารกิจหลักขององค์กรคือ การมุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจให้กับประเทศ อย่างไรก็ตามก็ยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการเติบโตที่ยั่งยืน โดยการสร้างมิติแห่งความสมดุลในการพัฒนาให้เกิดขึ้นระหว่างภาคธุรกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดไป

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว