โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

ปลูกต้นไม้1

ที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว  สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นจำนวน 500 คน โดยภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบกล้าไม้ให้กับส่วนราชการและจิตอาสา จากนั้นก็ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้โดยรอบพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร

ปลูกต้นไม้2

สำหรับโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ในพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้ปลูกต้นรวงผึ้ง เหลืองปรีดียาธร แคแสด ตีนเป็ดน้ำ และทองอุไร

ปลูกต้นไม้3

ปลูกต้นไม้4

ปลูกต้นไม้5

ปลูกต้นไม้6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว