โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

fm - มะเร็งเต้านม-01

ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อน ( Mammogram ) ที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน  ชมรม อสม. สตรีจังหวัดสมุทรสาคร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ และได้รับการสนับสนุนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาคร  โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 3 อำเภอ

fm - มะเร็งเต้านม-02

สำหรับโครงการนี้ ได้จัดขึ้นเนื่องจากข้อมูลทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการป่วยและตายอันดับ 1 ของสตรีไทย และอัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าช่วงที่พบอายุสูงสุดจะอยู่ที่ 50 – 55 ปี แต่จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งของประเทศไทย พบว่ามะเร็งเต้านมเกิดขึ้นในกลุ่มสตรีที่มีอายุน้อยลงและผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ช้า ซึ่งมักจะลุกลามและแพร่กระจายไปแล้ว  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัย เสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม ให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่( Mammogram )โดยไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  อีกทั้งมีสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงอาจเป็นมะเร็งเต้านมจำนวน 30 คนที่ถูกคัดกรองมาเบื้องต้นแล้ว มาเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ส่วนสตรีที่เหลือ หรือสตรีทั่วไปที่สนใจมาเข้าร่วมงาน ก็สามารถเข้ารับการตรวจมะเร็งเต้านมในเบื้องต้นได้ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม, การสาธิตตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยตัวเอง, การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง รู้เร็ว รู้ไว ป้องกันภัยจากมะเร็งเต้านม, การสาธิตเย็บเต้านมเทียม และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

fm - มะเร็งเต้านม-03

fm - มะเร็งเต้านม-04

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว