โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

AD WEB CCTV

fm - จิตรอาสาดอกไม้จันทร์1

ที่อาคารนิวนามทอง   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีตัวแทนแต่ละชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร  มาร่วมฝึกทำดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนต่อไป

fm - จิตรอาสาดอกไม้จันทร์3

สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีเป้าหมายในการทำดอกไม้จันทน์  ( ดอกดารารัตน์ ) จำนวน 200,000 ดอก โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนับสนุนและประสานจัดทำดอกไม้จันทน์ของประชาชนจิตอาสา   และในวันนี้ตัวแทนชุมชนได้ตั้งใจฝึกการทำดอกไม้จันทน์กันอย่างตั้งใจ โดยมีวิทยากร ครู ก. มาเป็นพี่เลี้ยงฝึกประดิษฐ์ทุกขั้นตอนจนชำนาญ  ซึ่งวัสดุในการทำดอกไม้จันทน์นั้น เป็นวัสดุธรรมชาติ  เช่น    เปลือกข้าวโพด  กระดาษสา คุณสมบัติติดไฟง่าย ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือปฏิกิริยาเคมี โดยทางจังหวัดจึงขอความร่วมมืองดการติดธูป-เทียน เนื่องจากเมื่อเผารวมกันเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้เกิดมลพิษได้   จากนั้นเมื่อตัวแทนเหล่านี้ฝึกเสร็จแล้ว  ก็จะนำความรู้ที่ได้ฝึกฝน ไปต่อยอดฝึกสอนประชาชนในชุมชนให้ทำดอกไม้จันทน์ด้วยฝีมือตนเองได้

fm - เทศบาลดอกไม้จัน2

fm - เทศบาลดอกไม้จัน3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว