โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรเด็กและเยาวชน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม( เปี่ยมวิทยาคม ) นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ รองปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561  พร้อมด้วย  นางสมพร สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา   เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ  คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม จำนวน 120 คน

footer_master

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นโดยเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อพัฒนากาย ใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้างความสามัคคี ตลอดจนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสังคมของชาติในเวลานี้

footer_master

ทั้งนี้ได้มีการให้เยาวชนของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการช่วยกันทาสีฟุตบาทขาวแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ห้ามจอดบริเวณรอบโรงเรียน ที่สีเดิมนั้นได้จางลงแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้เคารพกฎจราจร โดยบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างสนุกสนานและได้ประโยชน์ด้วย

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว