โครงการขยายถนนสหกรณ์ 4 เลน

fm - ขยายถนน4เลน1

นายบรรยงค์  ยอดแก้ว หัวหน้าหมวดทางหลวงเศรษฐกิจ  ได้เปิดเผยกับทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีว่า ที่ผ่านมาถนนสหกรณ์มีสองช่องจราจร ประกอบกับมีหมู่บ้านผุดขึ้นมามากมาย  ทำให้ปริมาณรถยนต์ก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วย จึงทำให้การจราจรติดขัดโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน  เลยทำให้มีปัญหากับผู้ใช้ทาง  ก่อนหน้านั้นกรมทางหลวงได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 18 ล้านบาท ให้แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ดำเนินการขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร ไปเมื่อปี 2557 ระยะทาง 760 เมตร   บริเวณหน้าหมู่บ้านสวนปาล์มจนเกือบถึงโค้งยายขาว

fm - ขยายถนน4เลน3

และในปีงบประมาณ 2560  กรมทางหลวง ได้อนุมัติเงินจำนวน 17,800,000 บาท ให้แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เตรียมขยายถนนสหกรณ์เป็น 4 เลน  ต่อจากของเดิมให้ขยายถนนไปจนถึงหน้าหมู่บ้านเอริก้าวิลล์  เป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร  เพื่อเป็นการรองรับกับปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทำให้การจราจรหนาแน่น  โดยเฉพาะบริเวณโค้งยายขาว ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงอันตรายและเป็นทางแยกขนาดใหญ่   จะทำเป็นวงเวียนให้รถวิ่งวนได้คล่องตัว   สัญญาจ้างนั้นได้เริ่มไปตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2559  ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 180 วัน  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 เมษายน 2560

fm - ขยายถนน4เลน2

ทั้งนี้เหตุผลที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ดำเนินการขยายถนนสหกรณ์เป็น 4 เลน เพียงแค่ 800 เมตรนั้น เป็นเพราะกรมทางหลวงได้จัดสรรงบประมาณมาให้เพียงเท่านี้ เนื่องจากทั่วประเทศ ก็ต้องนำเงินจากส่วนกลางลงมาดำเนินการเหมือนกันทั้งหมด  ซึ่งต่อไปแขวงทางหลวงสมุทรสาคร จะของบประมาณเพื่อต่อขยายถนนสหกรณ์ให้สุดสาย เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรถนนเส้นนี้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว