แห่สรีรสังขารหลวงปู่แคล้ว

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

 

footer_master

เมื่อเวลา 9.00น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ศิษยานุศิษย์ วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร ได้ร่วมกันเคลื่อนย้ายสรีรสังขารของพระเทพเมธากร หรือหลวงปู่แคล้ว สุมุตฺโต อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครคณะธรรมยุต และอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาชัยคล้ายนิมิต จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร มายังศาลาสุมุตฺโต ศาลาหลังใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เก็บสรีระสังขาร และเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่แคล้ว ซึ่งวันนี้ก็มีลูกศิษย์หลายคนมาร่วมงาน ทั้งนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมการกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร รวมไปถึงศิษยานุศิษย์อีกหลายคน ซึ่งในเวลา 16.00น.ของวันเดียวกันนี้ ก็ได้มีการสวดทักษิณานุปทาน ส่วนในวันที่ 15 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบการมรณภาพปีที่ 21 นั้น ก็จะมีการสวดพระพุทธมนต์ ในเวลา 10.00น.  และในเวลา 11.00น. ถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุ-สามเณร 100 รูป

หลวงปู่แคล้ว เป็นอดีตเจ้าอาวาสที่ได้ทำนุบำรุงวัดมหาชัยคล้ายนิมิตรจนรุ่งเรือง มีผู้ให้ความเคารพ ศรัทธาท่านเป็นอย่างมาก ท่านเป็นพระที่สมถะ มีวัตรปฏิบัติเรียบง่าย ปฏิบัติกิจดูแลวัดอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ท่านจะเป็นถึงท่านเจ้าคุณชั้นเทพ แต่ใครที่จะเข้าพบไปเยี่ยมเยือนก็ง่ายไม่ยุ่งยาก และให้ความเป็นกันเองกับทุกคนที่ไปพบ ทั้งนี้จากการที่หลวงปู่แคล้วทำนุบำรุงวัดมหาชัยคล้ายนิมิตร และมีการทำนุบำรุงกันครั้งใหญ่  จึงทำให้ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดใหม่ คือวัดที่บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ จนเรียกขานกันติดปากว่า วัดใหม่มหาชัยคล้ายนิมิตร จนมาถึงทุกวันนี้ ซึ่งหลวงปู่แคล้วได้มรณภาพลงเมื่อเวลา 04.45 น. ของวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2540 รวมสิริอายุ 96 ปี 10 เดือน

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย ภาพ /พรเพ็ญ ข่าว