แห่ตราตั้งพระอุปัชฌาย์

AD WEB NET 2

 

tp-แห่แคราย1

ที่วัดสุวรรณรัตนาราม หรือวัดแคราย ได้มีการจัดพิธีแห่ตราตั้งพระอุปัชฌาย์ ในโอกาสที่พระครูสาครสุวรรณรัตน์ หรือ หลวงพ่อนิยม กิตฺติธโร เจ้าคณะตำบลท่าเสา เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยในการนี้ก็มีนายสมบูรณ์ สุขผล กำนันตำบลแคราย เป็นผู้อัญเชิญคำสั่งแต่งตั้ง และมีศิษยานุศิษย์ร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมาก โดยในพิธีได้มีการแห่รอบโบสถ์ 3 รอบ จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ได้เจริญชัยมงคลคาถา ตามด้วยพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานถวายแด่พระครูบูรพาจารย์ และเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็เป็นการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดทั่วทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนที่จะให้คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ เข้าแสดงมุทิตาสักการะแด่พระอุปัชฌาย์

สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์นั้น จะมีหน้าที่หลัก 2 อย่างคือ เป็นผู้รับผิดชอบและรับรองผู้บวชในพิธีบรรพชาอุปสมบทและเป็นผู้รับปกครองดูแล แนะนำ ตักเตือนและติดตามความเป็นอยู่ของผู้ที่ตนบวชให้ เหมือนบิดาปกครองดูแลบุตร ตามกฎมหาเถรสมาคมนั้นได้กำหนดให้เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลหนึ่ง ให้มีพระอุปัชฌาย์เพียงหนึ่งรูป เว้นแต่ มีกรณีพิเศษ

 

tp-แห่แคราย2 tp-แห่แคราย3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว