แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาเด็กข้ามชาติ

AD WEB NET 2

 

 

tp-ครูดูงาน1

 

คณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตการศึกษาจากจังหวัดตราดและระยอง ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของลูกหลานแรงงานข้ามชาติในสมุทรสาคร โดยมีนายศุภชัย เจริญขำ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ รวมทั้งนายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิแอลพีเอ็น ครูอาจารย์จากโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม และเจ้าหน้าที่ขององค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลด้านต่างๆ

โดยการเดินทางมาครั้งนี้จะมีการลงพื้นโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม  โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ทั้งหมดเป็นโรงเรียนที่มีเด็กข้ามชาติเรียนร่วมกับเด็กไทย ซึ่งสาเหตุที่ทางคณะเลือกมาสมุทรสาคร    เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จเรื่องการศึกษาที่เปิดให้เรียนร่วมกับเด็กไทย ปัจจุบันมีเด็กข้ามชาติเรียนในระบบร่วม1500 คน และมีเด็กที่เรียนตามศูนย์ต่างๆอีก 600 คน เด็กทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กไทย ซึ่งตอนนี้ในจังหวัดตราดและระยอง จะมีลูกหลานแรงงานข้ามชาติมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นพม่า แต่ตอนนี้หลายโรงเรียนยังขาดประสบการณ์ในการเปิดรับเด็ก ยังขาดครูที่มีความสามารถ จึงอยากได้รับความรู้จากโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งหลังจากที่ได้ลงพื้นที่โรงเรียนทั้ง 3 แห่งแล้ว ก็จะมีการเปิดเวทีเสวนาเรื่องการศึกษาของเด็กข้ามชาติในวันเสาร์ ที่มูลนิธิแอลพีเอ็น

 

 

tp-ครูดูงาน2

tp-ครูดูงาน3


เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว