แรงงานจังหวัดชี้สมุทรสาครยังมีความต้องการแรงงานสูง

ADS-WEB-NET POST WEB 390

 

 

tp-เศรษฐกิจไม่กระทบแรงงาน1

 

นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงว่า ภาพรวมของการจ้างงานในจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ ยังคงมีแนมโน้มไปในทิศทางที่ดี เพราะหลายบริษัทที่ความต้องการแรงงานหลายอัตรา อย่างเช่น ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดก็มีบริษัทมาแจ้งความประสงค์ต้องการพนักงานมากกว่า1,000 คน ซึ่งก็จะมีผู้ที่ได้งานทำจากตรงนี้อย่างต่อเนื่อง และก็จะมีบริษัทอื่นๆมาแจ้งความต้องการอยู่ตลอด นอกจากนั้น หลายบริษัทก็ได้มีการประกาศรับสมัครเองโดยไม่ผ่านหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมองว่า การจ้างงานของสมุทรสาครยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง แม้ว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดูว่าอาจไม่สู้ดีนัก และหวั่นว่าจะกระทบต่อการจ้างงาน ซึ่งเรื่องนี้ทางแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ยืนยันว่า สมุทรสาครจะได้รับผลกระทบน้อยมาก ซึ่งผู้ที่ไม่มีงานทำ หากต้องการมีงานทำก็สามารถมาแจ้งการว่างงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร หรือ ติดตามจากการประกาศของบริษัทต่างๆที่ตอนนี้เดินหน้ารับสมัครกันอยู่เป็นจำนวนมาก

 

   

tp-เศรษฐกิจไม่กระทบแรงงาน2 tp-เศรษฐกิจไม่กระทบแรงงาน3 tp-เศรษฐกิจไม่กระทบแรงงาน4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว