แปรอักษร

พี่เมธ วัดช่องลมแปรอีกษร1

ที่บริเวณวัดช่องลมได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา พ่อค้าประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าฉลอมและใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการร่วมกันแปลตัวอักษรเป็น เลข๙ และอักษร วชล ซึ่งหมายถึงวัดช่องลม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกทั้งหลาย มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ อีกด้วย

พี่เมธ วัดช่องลมแปรอีกษร2 พี่เมธ วัดช่องลมแปรอีกษร3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว