แถลงข่าวไหว้เจ้า9ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

s-แถลงข่าวไหว้เจ้า9ศาล-01

ที่ศาลเจ้าโรงเจเช็งเฮียงตั้ว ต.ท่าฉลอม นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.สมุทรสงคราม นายณัฐวุฒิ พรศิริจินดา ผู้แทนศาลเจ้า 9 ศาล เภสัชกรหญิงอรุณศรี บุญมาศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และ นายปัญญเดช จันทร์ศิริยานันท์ ประธานชมรมผู้ประกอบการอาหารเจร่วมแถลงข่าวงาน”ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2561” โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสื่อมวลชน เข้าร่วมแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

s-แถลงข่าวไหว้เจ้า9ศาล-02

นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ประเพณีการถือศีลกินเจของจังหวัดสมุทรสาครเป็นวัฒนธรรมที่ได้สืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนาน และกลายเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้ผนวกรวมกับเรื่องการท่องเที่ยว โดยที่ผ่านมาได้มีการเชิญชวนให้ประชาชนมาเยี่ยมชม และสักการะศาลเจ้า 9แห่ง ซึ่งตั้งอยู่สองฝั่งลำน้ำท่าจีน ซึ่งในปีนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ชาวสมุทรสาครและชาวไทยทุกคนจะได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานสืบสานงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยจุดเด่นของงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาครนั้น อยู่ที่การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของศาลเจ้าต่างๆ พิธีกรรมโบราณซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน นอกจากนี้เทศบาลนครฯยังได้มีการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดยจัดรถพาไปสักการะศาลเจ้าทั้ง9แห่งภายในวันเดียว นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีถือศีลกินเจ, การตรวจสุขภาพ นิทรรศการอาหารปลอดภัย และคัดกรองโรคเบื้องต้นผู้มาร่วมงานและจุดเด่นอีกอย่างคือการออกร้านขายอาหารเจมากกว่า 50 ร้าน รวมทั้งประชาชนผู้มาร่วมงานบุญที่ไหว้เจ้าครบ 9 ศาลจะได้รับเหรียญศาลเจ้าโรงเจเซ็งเฮียงตั้ว อีกด้วย

s-แถลงข่าวไหว้เจ้า9ศาล-03

สำหรับการจัดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาครประจำปี 2561” จะมีขึ้นในวันที่ 8-17 ตุลาคม 2561 ทางผู้จัดงานจึงขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมศาลเจ้าทั้ง 9 แห่งและร่วมกันรับประทานอาหารเจกว่า 50 ร้านค้าที่มีการควบคุมคุณภาพความสะอาดและความปลอดภัย ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

s-แถลงข่าวไหว้เจ้า9ศาล-04

สุเมธ /ภาพ/ข่าว