แถลงข่าวเปิดตัวตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสาคร (Samut Sakhon Brand)

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - เเถลงข่าว1

ที่ศูนย์การค้าพอร์โต้ชิโน่ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสาคร   พร้อมด้วย   นางสาวมารศรี  ติปยานนท์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร นางอำไพ  หาญไกรวิไล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ห้างร้าน และ สื่อมวลชน   เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้

fm - เเถลงข่าว2

สำหรับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสาคร (Samut Sakhon Brand)  มีความหมายประกอบด้วย รูปโรงงานสีขาว หมายถึง มาตรฐานของโรงงานต่างๆในจังหวัดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  รูปเรือประมง หมายถึง ภาพลักษณ์ของการเป็นจังหวัดติดทะเลและการประกอบอาชีพประมง  รูปปลาและน้ำสีฟ้า หมายถึง ความสะอาด สดใสปลอดภัย ไร้มลพิษของสายน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ  รูปใบไม้สีเขียว หมายถึง การเกษตรและเกษตรกร  และรูปนกที่พุ่งสูงขึ้นสู่ด้านบนสีทอง หมายถึง นัยยะแห่งความก้าวหน้า ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก คัดสรรมาเป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่สนใจจะขอใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสาคร (Samut Sakhon Brand) จะต้องมีคุณสมบัติ  เป็นผู้ประกอบการผลิตหรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์/สินค้า/บริการ ที่มีสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้ประกอบการประเภทกลุ่มอาชีพในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีแหล่งผลิตในจังหวัดสมุทรสาคร หรือผลิตขั้นสุดท้ายในจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นสินค้าที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาคร

fm - เเถลงข่าว3

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสาคร (Samut Sakhon Brand ) เนื่องจากกระบวนการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้าในจังหวัดสมุทรสาครจริง  และสินค้าที่ผลิตต้องมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน    ที่กำหนดของแต่ละประเภท โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034 – 411718            ในวันและเวลาราชการ

fm - เเถลงข่าว4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว