แถลงข่าวส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

AD WEB CCTV 14-6-60

news footer

ที่ห้องประชุมศูนย์การค้า Porto Chino นายประภัสสร์  มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการแถลงข่าว โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ในกิจกรรมสมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 19 ภายใต้คำขวัญ วิ่งเพื่อความซื่อสัตย์ และกิจกรรม การแข่งขันชกมวยไทยนานาชาติ ชิงแชมป์เข็มขัดพันท้ายนรสิงห์ ครั้งที่ 3  โดยมีนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด นายวัฒนา แตงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม บำรุงโลก รักษาราชการแทนรองอธิบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร และภาคเอกชน ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้  อีกทั้งได้มีสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวในครั้งนี้ด้วย
news footer

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า งานเดิน-วิ่ง สมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน และกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์เข็มขัดพันท้ายนรสิงห์   จะจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  ส่งเสริมการเทิดทูนวีรกรรมพันท้ายนรสิงห์ในด้านความซื่อสัตย์และความเสียสละ ส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เป็นการประหยัดงบประมาณในการรักษาพยาบาลของรัฐบาล และเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศด้วย และที่สำคัญภายในงาน จะมีการจำหน่ายเสื้อวิ่งที่ระลึกจากการแข่งขัน เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลสมุทรสาคร บำรุงวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ และเป็นทุนการศึกษาของโรงเรียนที่ช่วยกิจกรรมเดินวิ่ง

news footer

สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่งสมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 และการแข่งขันชกมวยไทยนานาชาติชองแชมป์เข็มขัดพันท้ายนรสิงห์ จะจัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2561  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้ที่ สำนักงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร หรือติดต่อสอบถามได้ที่  034-413525 หรือ 087-7457531

news footer

news footer

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว