แถลงข่าวประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “สุดๆ …สมุทรสาคร”

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

เเถลงข่าว1

เมื่อเวลา เวลา 17.00 น. ของวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ลานอเนกประสงค์ศูนย์การเซ็นทรัลพลาซามหาชัย นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม นายธนสมบัติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การเซ็นทรัลพลาซามหาชัย และนายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันแถลงข่าวตามโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “สุดๆ …สมุทรสาคร” ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท

เเถลงข่าว2

สำหรับการจัดประกวดภาพดังกล่าว  ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้ให้มากขึ้น ผ่านภาพถ่ายที่จะนำเสนอในมุมมองด้านต่างๆ นอกเหนือจากการเป็นเมืองแห่งอาหารทะเลที่คนทั่วประเทศรู้จัก อาทิ วิถีชีวิตความเป็นอยู่  การทำอาชีพเกษตรเชิงนิเวศพืชสวนต่างๆ  การท่องเที่ยวทางเลือกใหม่เช่น ทางรถไฟวงเวียนใหญ่ – มหาชัย แล้วข้ามไปเที่ยวฝั่งท่าฉลอม แบบ One Day Trip ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เชิงประวัติศาสตร์ เช่น พันท้ายนรสิงห์ การเป็นจุดกำเนิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทยที่ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม และแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆ เพื่อสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อสมุทรสาครผ่านภาพถ่าย

เเถลงข่าว3

สำหรับโครงการประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “สุดๆ…สมุทรสาคร” ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดมีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท ซึ่งจะเปิดรับภาพถ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2562 ประชาชนทั่วไปสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดเพศและอายุ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “สุดๆ…สมุทรสาคร” และเป็นภาพที่ถูกถ่ายในเขตจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น ภาพที่ส่งเข้า ประกวด สามารถถ่ายโดยใช้กล้องทุกประเภททั้งระบบฟิล์มหรือดิจิตอล โดยไม่จำกัดเทคนิคในการถ่ายภาพ  กรณีภาพถ่ายจากโดรน  ต้องเป็นภาพที่ถ่ายภายใต้หลักเกณฑ์ตาม ประกาศของกระทรวงคมนาคม ส่วนไฟล์ภาพที่ส่งจะต้องเป็นภาพสีหรือขาวดำความละเอียดสูง มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกิน 3,600  pixels ในรูปแบบไฟล์ jpg.เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร เว้นขอบภาพ หรือกราฟิกใดๆลงบนภาพถ่าย

เเถลงข่าว4

ซึ่งการนำส่งผลงานภาพถ่าย สามารถส่งภาพและใบสมัครมาที่อีเมล์ colorofsk@gmail.com หมดเขตรับผลงานวันที่ 15 กันยายน 2562 ส่วนรางวัลขวัญใจมหาชน พิจารณาจากการโหวตทาง Facebook : Color of Samut Sakhon ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-752847, 081-6209989, 081-6294621 และจะมีการประกาศรายชื่อผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ทาง Facebook : Color of Samut Sakhon

เเถลงข่าว5

เเถลงข่าว6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว