แถลงข่าวการจัดงาน “สืบสาน..สีสัน..สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี” ครั้งที่ 8

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่บริเวณลานหน้าร้านอุไรเบญจรงค์  หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี  อ.กระทุ่มแบน  นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “สืบสาน..สีสัน..สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี” ครั้งที่ 8 พร้อมด้วย  นายวุฒิพงษ์  สุภัควนิช  นายอำเภอกระทุ่มแบน  พาณิชย์จังหวัด  ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ไก่ดี  ส่วนราชการ  กลุ่มผู้ประกอบการหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี  และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้

footer_master

footer_master

จังหวัดสมุทรสาคร ได้เล็งเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี  จึงได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวให้เติบโต  ผู้ประกอบการค้ามีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง และเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด

footer_master

สำหรับกำหนดการจัดงาน จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561  ณ โฮมสเตย์อุไรเบญจรงค์  หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายเบญจรงค์รวมทั้งสาธิตการเขียนลายเบญจรงค์ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าปลอดภัย สินค้าโรงงาน สินค้าโอทอป และสินค้าธงฟ้าเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน  พร้อมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมมากมาย

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว