แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารทะเล ครั้งที่ 18

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s-เทศกาลอาหาร-01

ที่ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 18 พร้อมด้วย นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม นายธนสมบัติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย นายสมพงษ์ จิระพรพงศ์ ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร และนายบรรเจิด โต๊ะถม ผู้แทนบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นอกจากนี้ยังมีผู้แทนภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัด และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว

s-เทศกาลอาหาร-02

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่า ด้วยศักยภาพและต้นทุนความเป็นเมืองประมงของจังหวัดสมุทรสาคร ได้สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้มูลค่ามหาศาลในแต่ละปีให้กับจังหวัดสมุทรสาครและประเทศ  จังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกับชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานเทศกาลอาหารทะเลขึ้น เพื่อโชว์ศักยภาพการเป็นเมืองประมงที่มีขายภายในประเทศและส่งออกไปขายยังต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งพร้อมที่จะเป็นครัวของประเทศไทยและต้องไปให้ถึงการเป็นครัวของโลก การเป็นศูนย์กลางตลาดอาหารทะเล และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสู่การกระจายรายได้สู่พี่น้องเกษตรกร จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมลิ้มลองอาหารทะเลสดที่ปรุงสดๆ  รสชาดอร่อยจากผู้ประกอบการร้านอาหารมากมาย ในบรรยากาศยามเย็น ฟังดนตรีสด จากศิลปินดังฟรี พร้อมเลือกซื้ออาหารทะเลแปรรูปที่หลากหลาย อย่าลืมมาร่วมพิสูจน์ศักยภาพการเป็นเมืองประมงที่ครบวงจร กับในงานเทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 18  (Samutsakhon  Seafood  Festival) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562 ที่ลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

s-เทศกาลอาหาร-03

s-เทศกาลอาหาร-04

s-เทศกาลอาหาร-05

สุเมธ /ภาพ/ข่าว