แต่งตั้งเจ้าอาวาสใหม่ 3 วัด

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2561 คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดการประชุมพระสังฆาธิการขึ้นที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง โดยมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 14 เป็นประธาน พร้อมด้วย พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธี

โดยเริ่มแรกได้มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาส 3 วัดที่ยังว่างอยู่ ได้แก่วัดทองธรรมิการาม แต่งตั้งพระมหาบุญล้อม ปุญฺญกาโม เป็นเจ้าอาวาส , วัดเจริญสุขาราม แต่งตั้ง พระมหาบุญช่วย สุธีรสีโลเป็นเจ้าอาวาส และวัดใหญ่บ้านบ่อ แต่งตั้ง พระครูสมุห์ประสงค์ ญาณธีโร เป็นเจ้าอาวาส นอกจากนั้นยังมีการแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส อีก 13 รูป แต่งตั้งพระกรรมวาจาจารย์อีก 7 รูป และแต่งตั้งพระครูสอนปริยัติธรรม อีก 29 รูป รวมทั้งสิ้น 52 รูป

หลังจากนั้น ประธานในพิธีจึงได้กล่าวให้โอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ ที่ได้รับตำแหน่งทุกรูป ว่าขอให้ช่วยกันทำงานเพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้ยั่งยืน

 

 

tp-เจ้าอาวาส2 tp-เจ้าอาวาส3 tp-เจ้าอาวาส4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว