แจกผ้ากันเปื้อน ส่งเสริมสุขลักษณะที่ดีแก่ผู้ปรุงอาหาร

footer_master

 

footer_master

 

footer_master

 

 

ที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วนนาย นำสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาครร่วมกันแจกผ้ากันเปื้อนให้กับร้านค้าที่มาร่วมจำหน่ายภายในงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจ สมุทรสาครประจำปี 2561 โดยเป็นการสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าได้ใช้ในการแต่งกายเพื่อให้ถูกสุขลักษณะของผู้ปรุงอาหารที่ดี และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายในงานด้วย ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากพ่อค้าแม่ค้าที่มาร่วมในงานครั้งนี้ 

 

footer_master

 

footer_master