แข่งความเป็นเลิศทางวิชาการ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

พี่เมธแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ1

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ดร.ละมูล    ลือสุขประเสริฐ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ  ดร.กัลยา มาลัย รองผอ.สพป.สมุทรสาคร นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร พร้อมแขกผู้มีเกียรติและคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่สมุทรสาครเข้าร่วม

โดยทางด้านนายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า  โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ โดยมูลนิธิกำลังใจ เป็นโครงการที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา4ปีของโรงเรียน ซึ่งในปี2560 ได้จัดการแข่งขันความถนัดทางการเรียน4ด้านได้แก่ด้านภาษา ด้านจำนวน ด้านเหตุผลและด้านมิติสัมพันธ์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2-6 และการเขียนเรื่องจากภาพที่วาดในทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาไทยและศิลปะได้มีเวทีในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1,541 คน จาก 65 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในความถนัด   ทุกด้านและสามารถแข่งขันกับโรงเรียนอื่นได้ รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีแข่งความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนเพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางความถนัดทุกด้านและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในความถนัดดังกล่าวไปสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศต่อไป../

 

พี่เมธแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ2 พี่เมธแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว