แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 16

WEB-02

เรือยาว1

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล ได้ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และ สสส.จัดพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ คลองชลประทานดี 7 (คลองตาขำ) ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร, นายทองคำ หลงเปลี่ยว นายก อบต.ชัยมงคล และดร.พรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประเภท 30 ฝีพาย OPEN ก. ,ประเภท  30 ฝีพาย เรือขุด ก. และประเภท 55 ฝีพาย ก. มาประดิษฐานต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรือยาว2

จากนั้นนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กระทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดี กล่าวเปิดการแข่งขัน แล้วตีฆ้องทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะมีการมอบโล่ให้กับผู้ที่สนับสนุนจัดการแข่งขัน แล้วก็ปล่อยเรือยาวอย่างเป็นทางการ ซึ่งการแข่งขันในปีนี้ ก็มีผู้มาเข้าร่วมแข่ง ร่วมชมและร่วมเชียร์  กันอย่างเนืองแน่นทั้ง 2 ฝั่งคลอง

เรือยาว3

นายทองคำ หลงเปลี่ยว นายก อบต.ชัยมงคล กล่าวว่า การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเป็นกิจกรรมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนลุ่มแม่น้ำท่าจีน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชน ประชาชนรู้สึกหวงแหน แม่น้ำลำคลอง และร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดอยู่เสมอ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร

เรือยาว4

สำหรับการแข่งขันปีนี้ มีการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ประเภท 30 ฝีพาย OPEN ก. ประเภท 30 ฝีพาย เรือขุด ก. และประเภท 55 ฝีพาย ก. นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันเรือ 5 ฝีพายประเภทเยาวชนและประชาชน และพิเศษปีนี้เป็นปีแรกคือ การแข่งขันเรือม่วงหญิง 7 ฝีพาย ทั้งหมด 3 ทีม  นอกเหนือจากโล้กระทะรวมทั้งกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานทั้งจากเรือที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ซึ่งฝีพายแต่ละลำนั้น จ้วงพายแบบไม่มีใครยอมใคร สู้กันยิบตา ส่วนบรรดานักพากษ์ก็พากษ์ได้อย่างมันส์สุดๆ ไม่แพ้สนามอื่นๆ ทั่วประเทศ

เรือยาว5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว