แข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา

tp-แข่งทักษะสังคม1

การแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ของกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ โดยในการแข่งขันครั้งนี้ รวม 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดโครงงานคุณธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น การประกวดมารยาทไทย และการประกวดสวดมนต์แปล ซึ่งมีโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนเอกชน ส่งนักเรียนร่วมเข้าประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น 3 แห่ง ระดับ ม.ปลาย 5 แห่ง การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.ต้น 1 แห่ง ระดับ ม.ปลาย 2 แห่ง การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น 17 แห่ง ระดับ ม.ปลาย 13 แห่ง การประกวดสวดมนต์แปล ระดับ ม.ต้นและระดับ ม.ปลาย จำนวน 2 แห่ง รวมนักเรียนเข้าประกวดทั้งสิ้น 135 คน

สำหรับการประกวดในครั้งนี้ นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนการประกวดโครงงานต่างๆก็มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลงานให้ออกมาดีและตรงใจคณะกรรมการมากที่สุด เพราะจะเป็นการประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี

tp-แข่งทักษะสังคม2 tp-แข่งทักษะสังคม3

 

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว