แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ไลออน1

ที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  ไลออนไพฑูรย์  ชื่นจิตต์  อดีตผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ดี  เป็นประธานเปิดจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23 พร้อมด้วย ไลออนบุบผา  เสี่ยงบุญ นายกสโมสรไลออนส์สาครบุรีปีผ่านพ้น  สมาชิกไลออนส์ นายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ คณะครู และนักเรียน ที่ร่วมการแข่งขัน เข้าร่วม

fm - ไลออน2

โดยการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ได้ดำเนินการโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ปีประเทศไทย  เพื่อตอบสนองพระราชประสงค์   ในหลวงรัชกาลที่ 9  ในการส่งเสริมการอ่านหนังสือนะดับเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น ซึ่งโรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 5 โรงเรียนจะได้เงินทุนการศึกษา 24,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล และจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาครอง วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม  โดยคุณครูผู้ควบคุมทีมและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรจากสโมสรไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย  และทุกโรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 5 โรงเรียนในระดับภาค จะได้เข้าแข่งขันระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในวันที่ 20 มกราคม 2561  ซึ่งการแข่งขันในวันนี้ มีนักเรียนเข้าแข่งขัน 94 ทีม แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 66 ทีม และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 28 ทีม

fm - ไลออน3

fm - ไลออน4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว