แขวงฯขอความร่วมมือรื้อย้ายสาธารณูปโภคจุดที่ขยายถนนสหกรณ์

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

เเขวง1

เริ่มเดินเครื่องในการก่อสร้างขยายถนนสหกรณ์ ตามโครงการก่อสร้างทาง หลวงหมายเลข 3423 สาย สมุทรสาคร – โคกขาม ระหว่าง กม.0+200 – กม.7+137 ระยะทาง ประมาณ 6.937 กิโลเมตร  ซึ่งเริ่มต้นสัญญาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18  ธันวาคม 2563  โดยผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดทะนงศักดิ์วิศวภัณฑ์

เเขวง2

และเมื่อเร็วๆนี้ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร  ได้เชิญตัวแทนจากการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนว ทางการแก้ไขปัญหางานด้านสาธารณูปโภคที่ติดขัดระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้าง อย่างเช่นท่อน้ำประปา และเสาไฟฟ้าจำนวน 4 ต้น ที่ล้ำเข้ามาในเขตทาง ตั้งแต่หน้า อบต.โคกขาม จนถึงสะพานใหญ่หน้าวัดสหกรณ์ ซึ่งท่อน้ำประปานั้นทางการประปาส่วนภูมิภาค ก็กำลังดำเนินการอยู่ในระหว่างหาผู้รับจ้างมารื้อย้ายท่อไปหลังแนวเสาไฟฟ้า และจะต้องเปลี่ยนเป็นท่อประปา PE 40 ซม. ส่วนเสาไฟฟ้าจำนวน 4 ต้นที่ล้ำเข้ามาในเขตทางนั้น ทาง การไฟฟ้าก็ได้แจ้งไปยังบริษัทต่างๆ ที่นำสายสื่อสารมาพาดอยู่บนเสาไฟฟ้า ให้รื้อย้ายสายสื่อสาร เพราะจะได้รื้อย้ายเสาไฟออกไปนอกเขตทาง  ซึ่งแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ขอความร่วมมือให้รื้อย้ายเสาไฟฟ้าทั้ง 4 ต้น ภายในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ เพื่อลดอุปสรรคระหว่างดำเนินโครงการ และให้โครงการเดินหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

เเขวง3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว