แก้ไขซ่อมแซมโถส้วมในห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

พี่เมธ ซ่อมแซม1

จากการที่มีผู้โพสเฟซบุ๊ก เรื่องของห้องน้ำชายในศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น2 ติดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสมุทรสาคร ซึ่งมีความสกปรกและใช้การไม่ได้ เหลือใช้งานได้ 1โถ สำหรับผู้พิการ  จากเรื่องนี้ทางผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบพบว่าได้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่และแม่บ้านมาดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยทางด้านแม่บ้าน ได้บอกว่าปัญหาดังกล่าวเนื่องจากเกิดจากการตกตะกอนเป็นคราบเหลือง ก็เลยกดน้ำไม่ลง รวมทั้งพบมีก้นบุหรี่อีกด้วย จึงเกิดปัญหาขึ้นมา ซึ่งในวันนี้จึงได้ให้เจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนท่อใหม่ให้หมดในห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

พี่เมธ ซ่อมแซม2

พี่เมธ ซ่อมแซม3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว