แก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรสาคร โดยประเด็นที่ได้มีการพูดคุยกันในวันนี้ คือเรื่องการประชาสัมพันธ์การปิดอ่าว  ที่จะมี 2 ช่วง คือระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม ของทุกปี ตั้งแต่หัวหิน จังหวัดประจวบ ถึงตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนอีกช่วงคือ วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน ตั้งแต่ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร ไปจนถึง อำเภอศรีราชา ชลบุรี

ประเด็นสำคัญถัดมา คือ เรื่องราคากุ้งขาววานาไมตกต่ำ  โดยจะมีการจัดโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาว โดยเป้าหมายนั้นก็เพื่อสร้างเสถียรภาพราคากุ้งขาววานาไมให้กับเกษตรกร และอีกหนึ่งโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็คือ การเตรียมจัดเทศกาลกินกุ้ง สมุทรสาคร ครั้งที่1 เพื่อส่งเสริมการบริโภคกุ้ง โดยเกิดจากความร่วมมือของจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานประมง และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดงานนั้นจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน ณ ตลาดทะเลไทย ซึ่งในที่ประชุมวันนี้ได้มีการพูดถึงราคาขายกุ้งในงานที่จะต้องขายให้ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภคจากทั่วประเทศมาในงานนี้ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถระบายกุ้งออกสู่ตลาดได้

 

tp-กุ้ง2 tp-กุ้ง3 tp-กุ้ง4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว