เสียงเพื่อพ่อ

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

 

tp เสียงเพื่อพ่อ1 tp เสียงเพื่อพ่อ2

เมื่อเวลา 09.15 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2560  รองศาสตราจารย์ จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่อาสาสมัครผู้ร่วมถ่ายทอดบทความเสียง บอกเล่าทุกเรื่องราวของพ่อ ในกิจกรรม “เสียงเพื่อพ่อ” จากโครงการ “ยิ่งให้ ยิ่งได้”  แบ่งปันหนังสือเสียงเพื่อเพื่อน ปีที่ 5 ซึ่งได้จัดขึ้นที่ ลานหน้าห้องสมุดสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

โดยมีนางสาวกันย์สินี กุลพัชรศิริ  นักจัดรายการวิทยุและผู้ประกาศข่าว ของบริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ร่วมถ่ายทอดบทความเสียงจาก 999 เรื่องของพ่อ และได้เข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย โดยเนื้อหาสาระของหนังสือเสียงและบทความเสียงจำนวน 999 เรื่อง จะประกอบด้วย ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน และเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีจิตอาสาและให้คนพิการทางการมองเห็นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันโดยผ่านหนังสือเสียง รวมทั้งเป็นการน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ และพร้อมแสดงพลังทำความดี เพื่อสืบสานปณิธานของพ่อ

ทั้งนี้ขอเชิญชวนคนไทย มาร่วมสัมผัส ที่สุดแห่งนิทรรศการมีชีวิตเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 แบบ Interactive  ที่ถอดบทเรียนจากงานของพ่อ อันนำมาซึ่งความยั่งยืนของคนไทย สัมผัส เรียนรู้ พระราชกรณียกิจ ปรัชญาชีวิต และเรื่องราวของพ่อ ในรูปแบบที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสมาก่อน ในงานนิทรรศการ “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน” วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2560   เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

tp เสียงเพื่อพ่อ3 tp เสียงเพื่อพ่อ4 tp เสียงเพื่อพ่อ5

ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี