เสียงจากแรงงานข้ามชาติ

AD WEB CCTV

fm - เสียงเเรงงาน1

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN  ได้จัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องในวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม 2560  โดยมีการเปิดโต๊ะพูดคุยกันถึงเรื่อง “เสียงจากแรงงานข้ามชาติ โดยมีนายสมพงษ์ สระแก้ว  ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) พร้อมทั้งมีตัวแทนอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติเข้าร่วม

fm - เสียงเเรงงาน2

fm - เสียงเเรงงาน4

โดยได้มีการพูดคุยในหัวข้อ “เสียงจากแรงงานข้ามชาติ” เพื่อเป็นเสียงสะท้อนนำไปสู่รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาร์     อย่างเช่นประเด็นที่ว่า ตัวแทนแรงงานข้ามชาติ  อยากให้ทางรัฐบาลเมียนมาร์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนที่ต้องการจะมาทำงานที่ประเทศไทยได้รับทราบอย่างทั่วถึง และกระจายข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนว่าต้องใช้เอกสารหลักฐานประเภทใดบ้าง  และเวลาทำเรื่องจากประเทศเมียนมาร์เพื่อมาทำงานยังประเทศไทย จะต้องไปทำเรื่องจุดไหน  ขั้นตอนมีอะไรบ้าง  และเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่  ไม่ใช่ต้องผ่านนายหน้าเพียงอย่างเดียว  เพื่อที่แรงงานเมียนมาร์จะได้ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร เพื่อที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก     เพราะที่ผ่านมาแรงงานข้ามชาติถูกนายหน้าหลอก   ซึ่งเสียเงินกันถึงหลักแสน  โดยการไปหาเงินด้วยวิธีกู้ยืมหรือขายที่ขายทาง หวังให้นายหน้าพามาทำงานที่ไทย  ตามสถานประกอบการในอาชีพที่ตนเองถนัด  และแล้วเมื่อมาถึงไทยก็ถูกนายหน้าหลอกนำมาปล่อยทิ้งขว้าง  ทำให้แรงงานข้ามชาติถูกลอยแพเป็นจำนวนมาก  ทั้งไม่ได้งานแถมยังถูกหลอก และเป็นหนี้เป็นสินอีกด้วย

fm - เสียงเเรงงาน3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว