เสวนา “12 กรกฎาคม 2450 วันเริ่มเดินรถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง

AD-WEB-CCTV-6-12-61

เสวนา1

เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 12 กรกฎาคม ทางบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้จัดงาน 12 กรกฎาคม 2450 วันเริ่มเดินรถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง ขึ้นที่สถานีรถไฟบ้านแหลม ต.ท่าฉลอม  ซึ่งในงานมีการจัดนิทรรศการ “รถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง” รวมทั้งการเสวนาถึงประวัติความเป็นมาของรถไฟสายดังกล่าว จากวิทยากร ได้แก่  ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ กมลมงคล นายสถานีผู้แทน นายรักเกียรติ เลิศอุตสาหกูล ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑ์เจษฎาเทคนิค มิวเซียม และ ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานกรรมการ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ส่วนผู้ที่มารับฟังการเสวนาก็มาจากหลายภาคส่วน ทั้งพระสมุบุญส่ง ธมฺมทสฺสี เจ้าอาวาสวัดแหลมสุวรรณาราม นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส. สมุทรสาคร รวมทั้ง กลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม กลุ่มอาสาพัฒนาเมืองสมุทรสาคร นักเรียนจาก ร.ร.เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) และ ร.ร.เทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับการเสวนามีการพูดถึงความสำคัญของรถไฟสายประวัติศาสตร์  ที่เป็นสายเก่าแก่ และปัจจุบันก็มีความสำคัญในเรื่องการท่องเที่ยว แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือรูปแบบการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติจะไม่มาขึ้นรถไฟที่สถานีบ้านแหลมแล้ว จะไปขึ้นกลางทาง เช่น จุดพักรถนาโคก นาขวาง เพื่อไปแม่กลอง ดูตลาดร่มหุบ เป็นการนั่งรถไฟระยะสั้นๆเท่านั้น โดยมีรถตู้บริษัทนำเที่ยวรับผู้โยสารมาส่ง ตรงนี้ในที่ประชุมเลยอยากให้ตรงสถานีบ้านแหลมทำอะไรก็ได้เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกันมาสนใจสถานีบ้านแหลมเหมือนฝั่งแม่กลองบ้าง นอกนั้น ก็เป็นเรื่องแนวทางการพัฒนาฝั่งท่าฉลอม พัฒนาเรื่องของสถานีรถไฟ ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

  

เสวนา2 เสวนา3 เสวนา4 เสวนา5

 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว