เสวนาฟังเสียงแรงงานข้ามชาติ

ADS-cable-tv-website-6-12-61

 

footer_master

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแรงงานข้ามชาติสากล มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN ได้จัดเวทีเสวนา ในหัวข้อ “รับฟังเสียงพี่น้องแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย” โดยมีหลายภาคส่วนมาร่วมรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องแรงงานข้ามชาติที่ได้เดินทางมาทำงานในประเทศไทย ซึ่งแรงงานข้ามชาติได้มีการสะท้อนปัญหาต่างๆที่พกเขาได้เจอ และหลายคนก็ได้ตัดสินใจเดินทางมายังมูลนิธิ LPN เพื่อมาขอความช่วยเหลือ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ ยังมีหลายเรื่องที่ถูกปิดบัง บางสิ่งเป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐอาจเข้าไม่ถึง ซึ่งเสียงสะท้อนในวันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ได้เข้าถึงปัญหาของพี่น้องแรงงานข้ามชาติกันมากขึ้น

และในครั้งนี้ได้มีการเปิดตัวเครือข่ายความร่วมมือแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (MUNT) กับพื้นที่สาธารณะยกระดับการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน นอกจากนั้นยังมีรายงานพิเศษการทำงานเชิงปฏิบัติการของมูลนิธิ LPN และนิทรรศการภาพถ่าย ที่ทำให้เห็นภาพ ได้ทราบเรื่องในหลายๆแง่มุมของพี่น้องแรงงานข้ามชาติการจัดงานในวันนี้ ก็เพื่อทำให้พี่น้องแรงงงานข้ามชาติบางกลุ่มที่กำลังประสบปัญหาต่างๆมีโอกาสเข้าถึงการช่วยเหลือมากขึ้น

 

footer_master footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว