เสริมผิวจราจร

AD WEB CCTV

 

fm - อบจ1

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเศรษฐกิจ 1 เชื่อมต่อถนนสุคนธวิท ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ตลอดจนตัวแทนประชาชนตำบลตลาดกระทุ่มแบน ที่เข้าร่วมโครงการ

fm - อบจ2

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินการ เสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเศรษฐกิจ 1 เชื่อมต่อถนนสุคนธวิท ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรรสาคร ระยะที่ 1 นี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการภายใต้งบประมาณ 11,050,000 บาท และ ระยะที่ 2 ใช้งบประมาณ 9,640,000 บาท

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดกระทุ่มแบน รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวก ความปลอดภัย ทางด้านคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

fm - อบจ3

นอกจากนี้ทาง อบจ.สมุทรสาคร ยังได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนตำบลตลาดกระทุ่มแบน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

และเนื่องด้วยในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 มีกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดมอบเมล็ดดอกดาวเรืองให้แก่ผู้เข้าร่วมในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้นำไปปลูกและประดับตามบ้านเรือน หรือมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่ราชการ หรือวัดที่จัดพิธีให้สมพระเกียรติพระองค์ท่าน อีกทั้งยังเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

fm - อบจ4

วุฒิภักร / ภาพ    กันยารัตน์ / ข่าว