เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนหัวใจหิน

vk คนหัวใจหิน 4

ที่วัดปทุมทองรัตนาราม  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการชื่นชมยกย่องคนหัวใจหิน  และชุมชนงดเหล้าครบพรรษาระดับอำเภอบ้านแพ้ว  โดยในช่วงแรกได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับคนหัวใจหิน  ผู้ที่งดเหล้าครบพรรษา  และบุคคลตัวอย่างงดเหล้าตลอดชีวิต

vk คนหัวใจหิน 1

vk คนหัวใจหิน 3

จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน   เช่น  มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้มาปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้   ระยะเวลาที่งดเหล้าที่ผ่านมาช่วงไหนยากที่สุด  และผ่านมาด้วยเทคนิควิธีการแบบใด  มีข้อคิดอย่างไรบ้าง   เช่น  การงดเหล้าช่วยให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น  ไม่ทะเลาะกับภรรยาและลูก  ไปไหนมาไหนก็ไม่โดนว่าว่าเป็นคนเมา  ขับรถก็ปลอดภัยมากขึ้น  เป็นต้น

vk คนหัวใจหิน 2

และในข้อสุดท้ายให้ทุกคนร่วมกันตั้งใจอธิษฐานทำความดีถวายพ่อหลวง  คือ  ให้ตั้งใจว่าจะงดเหล้าต่ออีก ๑ เดือน  หรืองดเหล้าจนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ต่อ  หรืองดเหล้าต่อ ๑ ปี  หรือ   งดเหล้าตลอดชีวิต  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พ่อหลวงผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว