เวทีรับฟังความคิดเห็นส่วนต่อขยายถนนกัลปพฤกษ์–ถนนพุทธสาคร

tp-รับฟัง1

         นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 หรือเวทีปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการส่วนต่อขยายถนนกัลปพฤกษ์ – ถนนพุทธสาคร จัดขึ้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ โดยมีนางสุภา สกุลเงิน ปลัด อบต.คลองมะเดื่อ นายสุรชัย ศิริดาวทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ผู้แทนจากบริษัทอินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด และ บริษัท เอพซิลอน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ได้มาร่วมกันให้ข้อมูลแก่ประชาชนในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการดังกล่าว

tp-รับฟัง2

          นายสุรชัย ศิริดาวทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ชี้แจงว่า โครงการนี้ เป็นการศึกษาความเหมาะสมของโครงการส่วนต่อขยายถนนกัลปพฤกษ์ – ถนนพุทธสาคร ซึ่งเป็นการกำหนดให้ก่อสร้างถนนใหม่ โดยไม่มีแนวถนนเดิม จุดเริ่มต้นของโครงการจะเริ่มจากบริเวณเชื่อมต่อกับถนนกัลปพฤกษ์ ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9) ไปทางทิศตะวันตก ผ่านพื้นที่ว่าง สวนผลไม้ บ้านเรือนประชาชน โดยมีจุดตัดกับถนนในสายทางจำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย ถนนบางบอน 3,บางบอน 4 และบางบอน 5 ตามลำดับ ถนนดังกล่าวเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรลาดยาง อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร และตัดถนนสาธารณะ เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ผิวลาดยาง จุดสิ้นสุดของโครงการบรรจบถนนพุทธสาคร โครงการนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ทำขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาและเสริมสร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พื้นที่ระหว่างถนนกัลปพฤกษ์ กับ ถนนพุทธสาคร เกิดสภาพเป็นพื้นที่ถูกปิดล้อมขนาดใหญ่ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเส้นทางแนวใหม่เชื่อมโยงระหว่างถนนกัลปพฤกษ์ กับ ถนนพุทธสาคร จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่งและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่มากยิ่งขึ้นtp-รับฟัง3