เวทีรับฟังความคิดเห็นโรงคัดแยกขยะและโรงไฟฟ้าสมุทรสาคร

tp-ประชาคม1 tp-ประชาคม2

เวทีรับฟังความคิดเห็นโรงคัดแยกขยะและโรงไฟฟ้าสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด โดยมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจาก บริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จำกัด บริษัท สมุทรสาคร คลีน เอนเนอร์จี จำกัด  ตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  และเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 16 ขึ้นเวทีในการรับฟังความคิดเห็น โดยมีชาวบ้านจากตำบลบางโทรัด กว่า 300 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วม

ทั้งนี้ตลอดเวลาที่ฝ่ายตัวแทนบริษัท ได้ชี้แจงถึงกระบวนการขั้นตอนการทำงานของโรงงานอยู่นั้น ด้านหลัง ก็ได้มีกลุ่มชาวบ้านหมู่ 3 บางโทรัด ถือป้ายคัดค้านชูขึ้นอยู่ตลอด แต่ไม่ได้มีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นแต่อย่างใด ทุกอย่างเป็นไปอย่างสงบ และในช่วงท้ายนั้น ก็ได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็น พร้อมกับยื่นรายชื่อของผู้ไม่เห็นด้วยให้กับทางบริษัท

สำหรับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนั้น จะเป็นชาวบ้านในตำบลหมู่ 3 บางโทรัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ โดยเหตุผลว่า จะต้องสร้างผลกระทบกับชุมชมและสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน เพราะตอนนี้การก่อสร้างโรงงานก็ได้ทำแล้ว และที่ผ่านมาก็ได้มีการนำขยะเข้าโรงงานแล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น จนประชาชนข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนรำคาญ   รวมทั้งข้อกังวลในเรื่องน้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำที่เกิดจากการชะล้างขยะ ที่ชาวบ้านเป็นห่วงว่าจะปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ อีกทั้ง เรื่องเขม่าควันจากการเผาไหม้ ที่ชาวบ้านกลัวว่าจะมีสารเคมีที่เป็นอันตรายปนเปื้อนมาด้วย

ส่วนชาวบ้านฝั่งที่เห็นด้วยที่เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ จะเป็นชาวบ้านจากหมู่ 7 และ หมู่ 8 พวกเขาให้เหตุผลว่า โครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า เพราะทุกวันนี้ขยะก็เป็นปัญหาอันดับต้นๆของจังหวัดและของประเทศ การที่มีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ ก็น่าจะช่วยลดปัญหาจากขยะลงไปได้เยอะ ส่วนข้อกังวลในเรื่องมลพิษนั้น ชาวบ้านกลุ่มนี้มองว่า โรงงานน่าจะมีระบบที่จะจัดการไม่ไห้มีปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้น  การมีโรงงานรับขยะ น่าจะเป็นผลดีมากกว่า เพราะขยะตามบ้านเรือนจะได้มีที่ทิ้งอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ต้องทิ้งเกลื่อนแบบไม่เป็นที่

สำหรับตัวแทนจากทางบริษัทได้ชี้แจงถึง ระบบบริหารจัดการขยะว่า จะทำแบบระบบปิดทั้งหมด เมื่อรถนำขยะมาทิ้งด้านในก็ต้องมีการแยกขยะอินทรีย์ที่เน่าเสียง่ายออกเป็นอันดับแรก เพื่อลดปัญหากลิ่น และจะราดสารจุลินทรีซึ่งไม่ใช่สารเคมีในการย่อยสลาย ส่วนพลาสติกและขยะที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการเผาไหม้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านั้นจะเป็นพลาสติกที่ไม่อันตราย ส่วนพลาสติกและขยะอันตรายจะถูกคัดออกเพื่อส่งไปทำลายในโรงงานที่จัดการกับขยะแบบนี้โดยเฉพาะ ในเรื่องของน้ำชะล้างนั้น จะถูกเก็บลงสู่บ่อบำบัดที่ตัวบ่อจะมีพลาสติกรองพื้น น้ำที่ปล่อยออกไปจะต้องผ่านการบำบัดก่อน ส่วนการผลิตไฟฟ้านั้น จะไม่มีน้ำทิ้งเกิดขึ้นเพราะใช้ระบบน้ำหมุนเวียน และในเรื่องเขม่าจากการเผาไหม้ ทางเจ้าหน้าที่บริษัท บอกว่า เขม่านั้นจะไม่มีสารอันตรายปนเปื้อน เพราะขยะหรือพลาสติกที่จะเข้าสู่ขั้นตอนนี้จะเป็นพลาสติกที่ไม่อันตราย

ซึ่งตอนนี้โรงงานได้มีการก่อสร้างแล้ว โดยได้รับอนุญาตการก่อสร้างที่ถูกต้องจากทางท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการประกอบการ ส่วนที่ผ่านมานั้น ที่ได้มีการนำขยะเข้าไปและมีการล้างนั้น ตัวแทนของบริษัทบอกว่า เป็นการคัดแยกขยะจากชุมชนที่ไม่เป็นอันตราย แต่ก็เมื่อถูกร้องเรียนไปและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบว่ามีการล้าง จึงน่าจะเข้าข่ายที่ต้องขออนุญาต รง.4ก่อน ตอนนี้ทางบริษัทจึงหยุดรับขยะ และอยู่ในช่วงการดำเนินงานเพื่อขอ รง.4 ต่อไป ซึ่งหลังจากที่ฝ่ายชาวบ้านได้มีการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ และทางฝ่ายโรงงานได้ตอบข้อซักถามแล้ว ทุกคนจึงได้แยกย้ายกันกลับ

 

 

                                        

tp-ประชาคม3

 

  เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว