เล็งปรับพื้นที่

tp-ลานวัฒนธรรม1

การสร้างลานวัฒนธรรมตอนนี้ก็มีความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆ  และจากการสอบถามไปยังนาย อนุรักษ์ มงคลญานวรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงว่า ตอนนี้การสร้างมีความคืบหน้าไปประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการปรับพื้นและสร้างลานแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของลานนี้ การสร้างลานวัฒนธรรมยืนยันว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแนวป้อม การขุดแนวป้อมนั้นเป็นงานของอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องขุดและศึกษาอย่างละเอียด เพื่อเปิดตัวป้อมให้เห็นเป็นการอนุรักษ์ของเดิมไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มเติมเข้าไปในแนวป้อม

tp-ลานวัฒนธรรม2

ส่วนศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนั้นตอนนี้ยังขาดห้องที่เป็นมัลติมีเดียร์ เป็นเรื่องของแสงสีเสียง คาดว่ากลางปีงบประมาณ 2560 ก็จะได้รับงบอีกจำนวนหนึ่งมาจัดทำ ก็จะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ เพราะตอนนี้ห้องอื่นๆก็จัดวางองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว

สำหรับประเด็นสำคัญเรื่องลานจอดรถที่เป็นที่พูดถึงกันมาก ตอนนี้มีแผนจะแทรกพื้นที่จอดรถเข้าไปบริเวณพื้นที่ด้านหลังศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการจอดรถจำนวน 80 คัน ตอนนี้อยู่ในช่วงศึกษาออกแบบเพื่อให้กลมกลืนและเข้ากันกับสวนสาธารณะ เมื่อแบบเสร็จก็จะเสนอที่ประชุมและดำเนินการไปตามขั้นตอนต่อไป

 tp-ลานวัฒนธรรม3

                                                                                   เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว