เลื่อนเปิดอควาเรียมสมุทรสาคร

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

อควา1

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร หรือ อควาเรียมสมุทรสาคร ได้ประสบกับปัญหาขาดหน่วยงานหลักในการดูแล  ทำให้อควาเรียม ดูเก่าทรุดโทรมและขาดการบูรณะ จังหวัดสมุทรสาครจึงได้อนุมัติงบพัฒนาจังหวัดเพื่อนำมาซ่อมแซมปรับปรุง และเพิ่มเติมในส่วนที่เหมาะสม จำนวน 40 ล้านบาท  โดยนำมาปรับปรุงอควาเรียม เช่น การทำแผงโซล่าเซลล์, การปรับปรุงเส้นทางเดินธรรมชาติ, ทำบ่อเต่าขาดใหญ่, สร้างอาคารเอนกประสงค์, ฝ้าและระบบแอร์ภายใน, การปรับปรุงทางเข้าออก และระบบน้ำภายใน  เป็นต้น โดยได้เริ่มปิดปรับปรุงไปตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.2561 และมีกำหนดเปิดให้เข้าชมพันธุ์สัตว์น้ำได้ในช่วงเดือน เม.ย.2562 แต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จ

อควา2

นายสุภาพ ไพรพนาพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำชายฝั่งเขต 2 สมุทรสาคร ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้มีการปิดปรับปรุงอควาเรียมสมุทรสาคร และมีกำหนดเปิดในช่วงเดือนเมษายน 2562 แต่แล้วก็มีอันต้องเลื่อนเปิดให้เข้าชมพันธุ์สัตว์น้ำออกไปอีกอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากต้องแก้แบบทางเดิน walkway เพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติใหม่ทั้งหมด ซึ่งพบว่าเมื่อได้ทำการลดน้ำในบ่อลง จะเห็นพวกตอม่อแตกร้าวชำรุด จึงเกรงว่าจะรับน้ำหนักกับพื้นทางเดินที่ออกแบบไว้ของเดิมไม่ได้ ถ้าหากฝืนทำตามแบบเก่าต่อไป วันข้างหน้าทางเดิน walkway อาจจะพังลงมาได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่า หากมีเด็กๆเยาวชน และประชาชนกำลังเดินชมเส้นทางธรรมชาติอยู่แล้ว walkway เกิดพังลงมา ทำให้ไม่คุ้มกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างแน่นอน นอกจากนี้ปัญหาที่น่ากังวลตอนนี้ก็คือ กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝน อาจทำให้การก่อสร้างในส่วนที่เหลือด้านนอกอาคารต้องล่าช้าออกไปอีก

 

อควา3

อควา4

อควา5

อควา6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว