เลื่อนสมณศักดิ์

1.พี่เมธ พิธีเลื่อนสมณศักดิ์

คณะศิษยานุศิษย์ของพระครูสิริสาครธรรม เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ ได้ร่วมกันจัดพิธีแห่ตาลปัตรพัดยศ เลื่อนสมณศักดิ์ พระครูสิริสาครธรรม เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตรเทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม พระครูสิริสาครธรรม

โดยมีการแห่ทางเรือจากบริเวณท่าน้ำหน้าวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม มาตามแม่น้ำท่าจีน จนถึงหน้าวัดท่ากระบือ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร โดยในพิธีแห่ครั้งนี้ก็มีศิษยานุศิษย์ของพระครูสิริสาครธรรม นำเรือกว่า 100 ลำ ทั้งเรือสปีดโบ๊ท เจ็ตสกี และเรือพื้นบ้าน ขับล่องมาจนถึงบริเวณหน้าวัดฯ  ซึ่งขบวนเจ็ตสกีที่มาร่วมด้วยนั้น ก็มีพันเอกวินธัย สุวารี กับ เปิ้ล นาคร ศิลาชัย และลูกชายคนเก่งน้องออก้า นำทีมกลุ่มเพื่อนๆ จากกลุ่มเจ้าพระยา กลุ่มแม่กลอง กลุ่มบางปะกง และ กลุ่มท่าจีน นำเจ็ตสกีเกือบ 30 ลำมาร่วมในขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ โดยเมื่อมาถึงบริเวณท่าน้ำหน้าวัดท่ากระบือแล้ว ก็ได้มีพิธีเชิญเจ้าอาวาสวัด พร้อมกับตาลปัตรพัดยศ รวมถึงตราตั้ง ขึ้นไปแห่รอบอุโบสถและทำพิธีแสดงมุทิตาจิตต่อไป

ส่วนที่ศิษยานุศิษย์เลือกที่จะทำพิธีแห่ทางเรือนั้น ก็เนื่องด้วยในอดีตพระไพโรจน์วุฒาจารย์ หรือ หลวงพ่อรุ่ง อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ อดีตพระเกจิชื่อดังของจังหวัดสมุทรสาคร จนได้รับการขนานนามว่า เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำท่าจีนนั้น ท่านได้ให้ความสำคัญกับสายน้ำเป็นอย่างมาก และท่านจะเดินทางด้วยเรือตลอด ซึ่งชาวบ้านก็จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยเรือเช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์หลวงพ่อรุ่ง และเพื่อเป็นการตระหนักถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีตนั้น จึงได้จัดให้มีพิธีแห่ฯ ทางเรือ ซึ่งก็ไม่เหมือนกับที่อื่นๆ

2.พี่เมธ พิธีเลื่อนสมณศักดิ์

สำหรับพระครูสิริสาครธรรมนั้น ชื่อเดิมคือ จำนง ฉิมมณี เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2493 ณ บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 4 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร บิดาคือนายจ๊วน ฉิมมณี มารดาคือ นางจรินทร์ ฉิมมณี บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2506 ณ วัดท่ากระบือ ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2514 เข้ารับการอุปสมบท ที่วัดหนองนกไข่ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือเมื่อปี 2532 โดยท่านนั้นมีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ และมีความชำนาญด้านนวัตกรรม  ส่วนการศึกษาสูงสุดนั้น พระครูสิริสาครธรรมท่านจบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.56 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.00…/                                                              3.พี่เมธ พิธีเลื่อนสมณศักดิ์

สุเมธ/ภาพ/ข่าว