เลื่อนสมณศักดิ์เจ้าอาวาสวัดท่าไม้

tp-วัดท่าไม้1

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพิธีพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์จำนวน 159 รูป ทั่วประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ วิบูลมหาคณานุนายก ตรีปิฎกธรรมรักขิต หรือพระอาจารย์อุเทน สิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ก็ได้มีพิธีพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ขึ้น โดยพระสงฆ์ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าในครั้งนี้ได้เข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมศักดิ์จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งพระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ วิบูลมหาคณานุนายก ตรีปิฎกธรรมรักขิต ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระญาณวิกรม  และทางวัดจะจัดพิธีมุฑิตาสักการะขึ้นในช่วงที่ผ่านพ้นวันครบหนึ่งร้อยวันการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปแล้ว

tp-วัดท่าไม้2 tp-วัดท่าไม้3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว