เลื่อนซ่อมผิวสะพานท่าจีน

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

tp-ซ่อมสะพานท่าจีน1

ตามที่ทาง แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้มีการประชาสัมพันธ์ว่าจะดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวบริเวณสะพานท่าจีน ในทางหลวงหมายเลข 35 หรือถนนพระราม 2 ที่ กม.30+900 ด้านขาเข้ากรุงเทพ โดยการซ่อมนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทผู้รับจ้าง แต่วันนี้นั้นยังไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี  เพราะคนงานของผู้รับจ้างเป็นคนอุบลทั้งหมดได้ขอกลับไปดูสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของตนเอง  จึงขอเข้าดำเนินการช้ากว่ากำหนด ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในวันจันทร์หน้า คือวันที่ 23-26  ซึ่งจะเบี่ยงการจราจรขาเข้าทางหลัก ด้านซ้ายทาง 1 ช่องจราจร และเบี่ยงการจราจรขาเข้าทางขนาน ด้านขวาทาง 1 ช่องจราจร และอีกหนึ่งช่วงก็จะเลื่อนจากในวันที่ 23 – 26 กันยายน เป็นวันที่ 30 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม จะเบี่ยงการจราจรขาเข้าทางหลัก ด้านขวาทาง 1 ช่องจราจร และเบี่ยงการจราจรขาเข้าทางขนาน ด้านซ้ายทาง 1 ช่องจราจร

ซึ่งการซ่อมนั้นจะมีการสกัดเอาผิวที่ชำรุดออก ซ่อมแซมในส่วนที่เป็นสนิมและเทคอนกรีตทับไล่ตามหน้างานไป สำหรับการซ่อมสะพานท่าจีนนั้นเมื่อปีที่แล้วได้มีการซ่อมต่อม่อด้านล่าง ส่วนพื้นผิวด้านบนซ่อมไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา สาเหตุการชำรุดก็มาจากสภาพอากาศ ปริมาณจราจรที่ทำให้พื้นผิวชำรุดไปตามสภาพ

ซึ่งสะพานท่าจีนตอนนี้หากใครผ่านก็จะทราบว่าค่อยๆเริ่มชำรุดมานานแล้ว บางจุดมีเหล็กโผล่ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และในช่วงที่มีการซ่อมนั้นก็อาจกระทบกับการจราจรอยู่บ้าง ซึ่งแขวงทางหลวงสมุทรสาครได้ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เพื่อความสะดวกปลอดภัยและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในสายทาง

 

tp-ซ่อมสะพานท่าจีน2 tp-ซ่อมสะพานท่าจีน3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว