เลือกตั้งกำนันตำบลโคกขาม

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่  22 พ.ย.2561 อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกำนันตำบลโคกขามขึ้น โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นคณะกรรมการ

สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ เนื่องมาจากนางปราณี รอดคง กำนันโคกขามได้ลาออกจากตำแหน่ง ทำให้ตำแหน่งกำนันตำบลโคกขามว่างลง และได้มีการเลือกกำนันคนใหม่  ทั้งนี้ได้มีผู้สมัครลงชิงชัยตำแหน่งกำนันตำบลโคกขามจำนวน 2 คน ได้แก่ เบอร์ 1 นางดวงนภา อวยบางมด ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ตำบลโคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร และ เบอร์ 2 คือ นายบุญเลิศ กลิ่นสุบรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.โคกขาม การเลือกตั้งกำนันตำบลโคกขามครั้งนี้มีผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกขามทั้ง 10 หมู่ลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งผลการลงคะแนนปรากฏว่าเบอร์ 1 นางดวงนภา อวยบางมด ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ตำบลโคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร ได้รับคะแนนเสียง 8 เสียง และนายบุญเลิศ กลิ่นสุบรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร ได้คะแนนเสียง 2 เสียง จึงทำให้นางดวงนภา อวยบางมด ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ตำบลโคกขาม ได้เป็นกำนันตำบลโคกขาม ด้านนายบุญเลิศ กลิ่นสุบรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ได้แสดงความยินดีกับตำแหน่งกำนันตำบลโคกขามพร้อมกล่าวว่าจะร่วมมือพัฒนาตำบลโคกขามกับกำนันดวงนภา อวยบางมดต่อไป หลังจากเลือกตั้งแล้วเสร็จได้มีประชาชนตำบลโคกขามมาร่วมแสดงความยินดีกับนางดวงนภา อวยบางมด กำนันตำบลโคกขาม

 

tp-กำนัน2 tp-กำนัน3 tp-กำนัน4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว