เลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

โดยตั้งแต่เวลา 8.00น-12.00น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ก็ได้มีการจัดการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาครขึ้น โดยได้แบ่งการเลือกตั้งออกเป็น 12 หน่วย กระจายอยู่ทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร โดยอำเภอบ้านแพ้วหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบนอยู่ที่โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ส่วนอำเภอเมืองสมุทรสาครอยู่ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีบรรดาสมาชิกของสหกรณ์ฯ เดินทางมาลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 3,548 คน

footer_master

ด้านนายไพบูลย์ ขวัญดี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร กล่าวว่า การเลือกตั้งดังกล่าวก็เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ 4,982 คน ได้เลือกตัวแทนเข้ามาทำงานเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร เพื่อร่วมกันบริหารสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก โดยการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้กรรมการดำเนินการฯทั้งหมด 10 ท่าน เข้ามาทำงานให้กับสหกรณ์

footer_master

ธราธร ภาพ / เอเซีย ข่าว