เลือกกำนันท่าทรายคนใหม่

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

พี่เมธ - เลือกกำนัน 1

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์  นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคัดเลือกกำนันตำบลท่าทราย  โดยมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาคร   เข้าร่วม

พี่เมธ - เลือกกำนัน 3

สืบเนื่องจากนายเรืองฤทธิ์ อุบลไทร  กำนันตำบลท่าทราย ได้ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ดังนั้นทางอำเภอเมืองสมุทรสาคร จึงได้ทำการประชุมเพื่อ คัดเลือกกำนันตำบลท่าทรายในครั้งนี้ขึ้น  โดยก่อนการคัดเลือกได้มีการชี้แจงระเบียบและเรื่องการลงคะแนน  จากนั้นทางด้านนายรัศมี อยู่พิทักษ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ได้เสนอ ชื่อนายวรชาติ สายน้ำผึ้ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 เป็นกำนัน  และได้มีผู้ใหญ่บ้านยกมือรับรอง โดยไม่มีการเสนอชื่อผู้ใหญ่บ้านคนอื่นอีก  ดังนั้นในที่ประชุมจึงมีมติให้ นายวรชาติ  สายน้ำผึ้ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 เป็นกำนันตำบลท่าทรายคนใหม่ต่อไป โดยหลังเสร็จการคัดเลือกแล้ว  ปรากฏว่ามีประชาชนในตำบลท่าทราย พร้อมญาติสนิทมิตรสหายต่างมามอบดอกไม้และพวงมาลัยแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก

พี่เมธ - เลือกกำนัน 4

สุเมธ/ภาพ/ข่าว