เร่งระบายน้ำคลองภาษีเจริญ

tp-ภาษีเจริญ1

นายประสงค์ อินดนตรี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ได้ชี้แจงว่า สถานการณ์น้ำในตอนนี้ จะได้รับอิทธิพลจากฝนเป็นหลัก มีฝนตกลงมาในพื้นที่อยู่ในขั้นปานกลาง จึงทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง แต่จะลดลงไปได้เมื่อฝนเบาลง ในส่วนการระบายน้ำจากจังหวัดตอนบน หรือน้ำท่า แม้จะมีการระบายลงมาแล้วแต่ยังไม่มีผลกระทบ เพราะปริมาณนั้นจะถูกควบคุมลงมาอย่างเหมาะสมไม่ให้ล้นตลิ่ง ปัญหา น้ำในพื้นที่สมุทรสาครจึงเป็นอิทธิพลจากปริมาณฝนโดยตรง

tp-ภาษีเจริญ2

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในตอนนี้ได้มีการเปิดเครื่องสูบน้ำทั้งหมด 10 เครื่อง  ช่วยพร่องน้ำในช่วงท้ายน้ำให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อที่น้ำในพื้นที่ที่อยู่เหนือขึ้นไปจะได้ระบายลงมาได้เร็วขึ้น ซึ่งจะเห็นว่ากระแสน้ำที่ไหลออกมาทางประตูระบายน้ำในวันนี้ค่อนข้างเร็ว แต่ก็ยังมีอุปสรรคบางอย่าง เช่น ตามคอสะพานบางจุดที่ยังมีเศษซากสิ่งวัสดุหลงเหลือใต้น้ำ จึงทำให้น้ำระบายมาไม่ได้ เจ้าหน้าที่จึงต้องจัดการสิ่งที่ขวางทางน้ำออกด้วย ซึ่งทาง ผอ.โครงการส่งน้ำบอกว่า สถานการณ์ยังไม่น่าวิตก เพราะเป็นปัญหาจากฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ยังไม่เข้าฤดูฝนเต็มตัว

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว      

tp-ภาษีเจริญ3