เร่งพาลูกจ้างขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

นายไพบูรณ์ วังสนตระกูลจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในขณะนี้ว่า การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้านัก เนื่องจากมีอุปสรรคในหลายด้าน ทั้งเรื่องกำลังเจ้าหน้าที่ที่บางช่วงก็ไม่พอ จึงทำให้การทำงานสะดุด อีกทั้งจำนวนแรงงานต่างด้าวในสมุทรสาครก็มีจำนวนมาก และในช่วงแรกๆก็มีแรงงานมาขึ้นทะเบียนกันไม่มากนัก ทำให้ยอดค้างสะสมมากขึ้นทุกวัน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกในการดำเนินการจนถึงวันที่ 5 มีนาคม มีแรงงานมาขึ้นทะเบียนแล้ว17,758 คน คงเหลือ 86,449คน จากยอดแรงงานทั้งหมด 104,207 คน ซึ่งระยะเวลาที่เหลืออีก 25 วัน กับยอดกว่าแปดหมื่นคน นั้นนับว่าเป็นเรื่องที่หนัก เพราะจะต้องทำให้ได้วันละกว่า 3,400 คน อย่างไรก็ตาม ทางจัดหางานและหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องเข้ามาทำเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนั้นก็ต้องรีบดำเนินการเพื่อให้ยอดที่เหลือเสร็จสิ้นให้ทันวันที่ 31 มีนาคม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครบอกว่า ในจำนวนยอดที่เหลือนั้น อาจมีแรงงานบางคนที่ไม่ประสงค์จะทำงานต่อ อาจอยากกลับประเทศตัวเองก็อาจไม่มาขึ้นทะเบียนก็ได้ เพราะในทุกครั้งที่มีการขึ้นทะเบียนแรงงานก็จะหายไปประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์

ส่วนเรื่องการสแกนม่านตา สำหรับแรงงานในเรือประมง และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำต่อเนื่องประมงทะเลนั้น ที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ว่า ยังทำไม่ทัน เนื่องจากเครื่องมีไม่พอนั้น สำหรับสมุทรสาคร ได้เครื่องมาเพียง 2 เครื่องเท่านั้น ซึ่งตั้งแต่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ก็สแกนม่านตาไปแล้ว 13,498 คน ยอดเหลืออีก 72,143 คน ซึ่งตอนนี้ก็ได้เครื่องสแกนม่านตาจากจังหวัดอื่นที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วมาอีก 2 เครื่อง ก็จะเร่งดำเนินการให้เสร็จให้ทัน อย่างไรก็ตามทางจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครก็ขอให้นายจ้างเร่งพาลูกจ้างมาขึ้นทะเบียนกันอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ยอดไม่ตกค้างในช่วงท้ายมากนัก

 

tp-ต่างด้าว2 tp-ต่างด้าว3 tp-ต่างด้าว4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว