เรือยาวประเพณีครั้งที่ 15

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

และนี่คือภาพบรรยากาศการแข่งเรือยาวประเพณี ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้จัดขึ้นที่คลองตาขำ ตำบลชัยมงคล โดยจะมีการแข่งขันทั้งหมดสองวันคือวันเสาร์ที่ 18 และอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 บรรยากาศในงานก็มีเรือยาวจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมแข่งขัน และมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  และเป็นวันแข่งเรือรุ่นใหญ่จะมีผู้เข้าชมกันแน่นสองฝั่งคลองอย่างแน่นอน

ในปีนี้จะเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  2 ประเภทด้วยกัน คือ เรือยาว 30ฝีพายและเรือยาว55ฝีพาย โดยเรือที่ได้รับถ้วยพระราชทานรุ่น 30 ฝีพาย คือเรือ สิงหนคร จากกรุงเทพมหานคร ส่วนเรือที่ได้รับถ้วยพระราชทานในรุ่น 55 ฝีพาย คือเรือ เจ้าแม่ตะคียนแก้ว จากจ.อุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเรือ 5 ฝีพาย อีก 2 ประเภท คือเยาวชนและประชาชน  ซึ่งประเภทเยาวชนผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศคือ หลักสองส่งเสริม1 และประเภทประชาชนผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศคือ กำนันเบญพร2 นอกจากนี้ยังมีกีฬาพื้นบ้านให้ได้ชมอีกด้วย อาทิการแข่งขันโล้กระทะและการแข่งขันพายกระทะ

การแข่งขันเรือยาวประเพณี ณ คลองตาขำ นับเป็นสิ่งที่อธิบายได้ถึงความเป็นมา ภูมิหลัง ประวัติศาสตร์ และมรดกของชาวสมุทรสาครที่แสดงถึงการใช้ประโยชน์จากเรือและแม่น้ำ   การอนุรักษ์สายน้ำจึงเป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องร่วมกันทำ งานนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จในการรณรงค์ปลอดเหล้าด้วย เพราะ สสส.ได้เข้ามาสนับสนุนเป็นประจำทุกปี และถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่ปลอดเหล้าอย่างแท้จริง

 

 

footer_master footer_master footer_master footer_master footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว