เริ่มแล้วสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-สัมภาษณ์แรงงาน1

หลังจากที่ได้มีการเปิดให้บริการศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคมที่ผ่านมา วันนี้ก็เป็นวันแรกของขั้นตอนการสัมภาษณ์ยืนยันตัวตนของนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งจะให้บริการทั้งสิ้น 30 วัน เริ่มจากวันที่ 8 สิงหาคม ไปจนถึง 6 กันยายน เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะเป็นนายจ้างและลูกจ้างกันจริงก่อนวันที่ได้มีการประกาศพระราชกำหนดแรงงานต่างด้าว ที่ได้ประกาศใช้ไปเมื่อ 23 มิถุนายน

เมื่อเช้าวันนี้ บรรยากาศที่ศูนย์เอื้ออาทรท่าจีนเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยจังหวัดสมุทรสาครมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้บริการในขั้นตอนการสัมภาษณ์ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานและสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด และจะใช้ศูนย์เอื้ออาทรท่าจีน โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นศูนย์ใหญ่ แทนสำนักงานจัดหางานสมุทรสาคร โดย 4 แห่งแรกจะเปิดให้บริการแห่งละ 320 คิวต่อวัน และที่ศูนย์เอื้ออาทรท่าจีนจะเปิดให้บริการ 640 คิวต่อวัน ตั้งแต่แปดโมงครึ่ง ถึงสี่โมงครึ่ง และคาดการว่าจะสามารถตรวจสอบได้เสร็จทันภายใน 30 วันที่กำหนด ส่วนผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์แล้ว จะได้ใบนัดเพื่อรับใบรับรองว่าเป็นลูกจ้างและนายจ้างกันจริง เพื่อไปพิสูจน์สัญชาติในขั้นตอนต่อไป

สำหรับยอดนายจ้างที่มาแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดมี 6,341 คน และจำนวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 28,813 คน เป็นเมียนมา 22,848 คน, ลาว 2,671 คน และกัมพูชา 3,294 คน

        

tp-สัมภาษณ์แรงงาน2 tp-สัมภาษณ์แรงงาน3

 

    เอเซีย/ ภาพ  ธัญลักษณ์ / ข่าว